• aeshhhhhhhhhh 9w

    Mai typical middle class family se.. jise yeh sikhaya gaya hai ki sapne dekhne ki bhi koi seema hoti hai.

    Yeh wanderlust , freesoul.. mere muqqadar mei kahan ?


    Aesh.