• tari70 11w

    Na jana tum par hamara haka h
    Bhi ya nhi
    Jatana ki Aadat nhi gi
    ┬ętari70