• ajay00 9w

  .

  Chizo ki keemat milne se'''''''
  Pahle hoti hai

  Aur'''''''

  Inssan ki keemat khone ke baad......

  Ajay bamniya