• novitasujuka07 6w

    Gam ye nhi ki jindgi ki rahe
    Badal gai
    Afsos to ye hai ki apno ki nigahey
    Badal gai
    -tusrijaman