• jananiforpeace 9w

  Humanity#

  Read More

  Insaniyaat

  Insaniyaat ko kabhi kabhi dund Kar thak jaane
  Ke badle apne aap ko accha insaan banaye rakhna aur kuch dusro ke liye karna..
  ©jananihari86