• nj2505 24w

    Ab log kya socha ga
    Wo bhi hum socha ga toh
    Log kya sochaga fir

    ©Nj