• ngeneerwrites 6w

    Fikar aur dua.

    Dost ne pucha tum kyo fikar aur dua karte ho uske liye.

    Maine kaha fikar ko kamm karne ke liya hi to dua karta hu uske liye

    Fikar ek khula zakham he
    Aur dua us zakam ka malam he.