• polychrome 23w

    kíngdσm

    whєn α kíng mєєtѕ híѕ quєєn,
    híѕ kíngdσm hαѕ nσ chσícє
    вut tσ thrívє.


    ©polychrome