• _mubashir 6w

    azaad ho kar haq ki jo awaaz uthai to ham gaddar ho gayen,

    wo jhut kah kar bhi mulk ke sarkar ho gaye
    ©_mubashir