• iabhimodi 34w

  Jahil jmana

  Ab
  kuchh bcha nhi
  dekhne sunne ko

  Ai duniya
  tu bahut chhota hai re..
  Šiabhimodi