• twinklestar2 23w

  Jab na ho mera koi guna
  Tho detha khun muje saza....
  Salon se tadapthi jis guna ke vaste
  Khun kartha huse aur gehra...
  Jab thi kisi ki zarurath....
  Khun kadatha akele katon ke raste pe
  Khun lata umeed mere zindhgi mein
  Khun cheen letha mujse.....
  Kash kuda ka nur ho mujpe
  Kash pura kar pahun.....
  Apne sare sapno ko