• more_ganesh_07 22w

    #राजे.

    माणूस नव्हता तो, देवही नव्हता तो; जनसागराच्या उद्धारासाठी जन्मलेला `देवमाणूस` होता तो.
    ©more_ganesh_07