• shrutiwazarkar 5w

  ����

  Read More

  इतरांच्या सुखासाठी
  प्रत्येक वेळी खाली पडणे हे फक्त
  पावसालाच जमतं
  ©shrutiwazarkar