• gaurav03 6w

    Kash use bhi fark padta..
    Mere hasne se..
    Mere rone se..
    Mere na hone se...


    ┬ęgaurav03