• he10_vyas 24w

    Kisi ka vishwas jitna aasan hai,
    Aur us se bhi aasan hai us insaan ka vishwaas todna.

    ©he10_vyas