• alibhai 5w

    Umr.....
    Bina ruke safar kar rhi hai,


    Aur hum....
    Khawahishen lekar wahin khade hain!