• its__sam 6w

    Ki ye sawaal mere kuch mujhse hai,
    Ki ye sawaal mere kuch mujhse hai,
    Ki mujhe q
    Ishq avi bhi usse hai..
    ©its__sam