• srrashmi 24w

  ଚଗଲା ମନ

  ଏ ମନ ତୁମକୁ ଛୁଇଁଲା ପରେ
  ଏ ଆଖି ତମକୁ ହିଁ ଖୋଜେ
  ଅଜଣା ଅଶୁଣା ମଣିଷ ଟିକୁ
  ଦେଖି ଦେଖି ସ୍ବପ୍ନ ରାଇଜରେ ହଜେ

  ଅକୁହା କଥା ତୁମେ
  ନା ପାରେ ମୁଁ କାହାକୁ କହି
  ଚାଲି ଗଲା ବେଳେ କଣେଇ ଚାଁହ
  ଚାଲି ଯାଅ ଏ ଛାତିର ଲହୁ ଫଟେଇ

  ରାତି ର ଫିକା ଫିକା ଆଲୁଅରେ
  ଯେବେ ଆଖି ତମ ସହ ମିଶେ
  ସପନ ରାଇଜେ ଘର ଟିଏ ତୋଳେ
  ତୁମ ଓଢଣୀ ପକା ମୁଁହ ମତେ ଦିଶେ
  ©srrashmi