• imperfect_one29 6w

    Duniya mein maa ke tarha pyaar koi nahi kar sakta .

    Aur baap ki tarha khayal koi nahi rakh sakta .

    ©imperfect_one29