• shafisyed5 11w

    khud ki kami ko yuhn banao jaise kagaz ko kalam aur imarat mein eet ki ...jab nahi rahenge toh kaifiyat badal jayegi