• ridam007 23w

    Aag suraj me hoti hai,
    Jalna zameen ko padta hai,
    Mohabat nigahen krti hai,
    Tadapna dil ko padta hai....