• ayushi0297 31w

    Sab kuch paa liya uski mohabbat me mene,
    Bas ek usko chhod kar..
    ©ayushi0297