• princess_sakshigupta_ 10w

  Izzat

  Kese dedu izzat tujhe kisi

  Or ko dekhne ki.....

  Saase thaam jaya karti hai

  Jab tum meri nhi kisi or ki batt bhi kiya krte ho.....


  ©princess_sakshigupta_