• ashrafsalman96 9w

  Us befawa ke yaad mein hum ne Jam utha liya…

  .

  .

  .

  Phir lagaya bread pe
  aur fatafat kha liya…

  MORAL- saare ashiq sharabi nahi hote


  ©ashrafsalman96