• rajali 40w

    Chand ko

    Laga hai pahla bhi dakha hai hamna
    eas chand ko
    ham wohi hai jo mila karta tha subhah shame ko


    ©rajali