• risheeshshukla 9w

  It's really true, you're in pain you write the best.��
  Faani means "of no means"
  Aasna means "beloved"

  Read More

  Mera ishq bhi aasna ke liye faani ho gaya,
  Khoon khoon na raha khoon pani ho gaya..!


  ©RCS