• shwetabhoj 40w

    ,

    N jane hakikat ki
    humse kya dushmani hai..
    Mulakat tumse sirf
    khwahishome hoti hai...