• shivi15 5w

    Masla ye nahi ke tum PARWAAH nahi karti,
    Mudda ye hai ke mujhe UMMED hi kyo hai??