• alok_sanu 9w

  Dushmani Toh Ki Likin Gaddari Nehi

  Kosis Toh Bahat Ki Likin Kadar Nehi

  Ishara Toh Bahat Ki Likin Baat Nehi

  Nafrat Toh Bahat Ki Likin Ghusa Nehi

  lbadat Toh Bahat Ki Likin Chahat Nehi

  Dushmani Toh Bahat Ki Likin Gaddari Nehi

  Ishq Toh Ki Likin Bewafa Nehi

  ©alok_sanu