• nanangwijaya 23w

    Pembimbing dan penguji

    Pergi sana jabat tangan dan minta maaf sama pembimbing dan penguji.. .. Banyak kata-kata jelek sempat terlontar untuk mereka !!!!