• jayaramdupe 51w

  ନୀଳଜହ୍ନ ର ରାତି

  "ରଙ୍ଗୀନ ଜ୍ୟୋତ୍ସା ପୁଲକିତ ଯାମିନୀ" ।
  ଜହ୍ନ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତା, କେବେ ସବୁଜ କେବେ ନୀଳ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ରାଗିକି ନାଲି ହେଇଯାଆନ୍ତା! କେମିତି ହୁଅନ୍ତା?
  ଆଜି ଆସିଛି ସେଇଦିନ ଜହ୍ନ କୁ ଦେଖି ଯାହା wish କରିବ ତାହା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
  ତୁମେ ନୀଳିମାର ନୀଳଜହ୍ନ
  ମନ ଛୁଇଁବାକୁ ମୋର,
  ଏତେ ମିଛ କହିପାର,
  ଆଜି ତ ଟିକିଏ ମନେପକାଅ
  ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ,
  ମତେ ନିଜର କରିନିଅ।
  #ଶୁଭସନ୍ଧ୍ୟା
  ©jayaramdupe