• nusance 22w

    Ab toh hasi bhi meri dushman ban chuki hai
    Musibaton mein usne bhi mera saath chodh diya
    ©ghorpaderahul