• k_rathod04 4w

    Jo ho nasake tho ho kar kya faida.
    Jab saat mai dost hi nahi,
    Phir jii ke kya faida❣️

    ~kartik