• supppy 6w

  ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ
  ಬರಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದವರನ್ನು ಬೀಡಾ ಎಂದ
  ದಡ್ಡತನದ ಅರಿವಾಗದೇ ಇರದು
  ��♥️��,
  ©️ಸು
  Mulll Lekkki n Chino

  Read More

  Some comes closer than what you expect
  Some goes farther than what you can see via spect
  ♥️,
  ©️ಸು