• 12_akku 6w

    Mnjile toh hamare samne se gujri jnab..
    Aur hum dusro Ko rasta dikhane me lage the..