• vandanagupta_ 5w

    SOCH

    Kya logo ki soch hai, bhagwan ko bhi dubate hai
    Jisane unko banaya hai, wo unko bnate hai, sajate hai,sewa karte hai,phir dubate dete hai.....
    ©vandanagupta_