• avisajain 10w

    Gujarti hu to darwaaze se dekhte h mujhe
    Aur chahte h muhalle m koi baat n ho.

    ©avisajain