• athariqbal 10w

    Ishq toh Shamsher

    Ishq to Shamsher ke dhar ki tarah hai iqbal
    Jo samne aya woh ghayal b hojata hai Aur Mar jata b

    @athariabal