• ankz_karviya 10w

  Aj ke suvichar

  Jahaa Haq Nahi
  Wahaa loot Sahi
  Jahaasach Nahi
  Vahaa jhuth Sahi
  ©ankz_karviya