• _s_h_i_v_a_n_i_ 6w

    Jb chod ke jana he hota hai

    Too log pass aate kyu hai

    Dil dukhate he kyu hai

    Todh ke jate he kyu hai

    ©_s_h_i_v_a_n_i_