• akshaymore6342 5w

  GŐŐD MÓRNING...

   लोक जेंव्हा तुमच्या विरोधात बोलतील, 
  आवाज वाढवतील तेंव्हा, घाबरू नका.
  फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 
  प्रत्येक खेळात प्रेक्षक आवाज करतात, खेळाडू नाही .. 
  खेळाडूला फक्त जिंकायचे असते.. 
  || शुभ सकाळ || 
  -अक्षय मोरे...