• fatmaalenaputri 23w

    _Dhimas Melvien Pramudya_
    _@dhimas_mp_

    Kautiada pernah tahu disangkala rebas-rebas pegari bercemeti garang, Aku di sini tetap senang berusaha dengan kedua tangan 'tuk mengusir petus yang bersitegang. Dengan jaminan bianglala selincam supaya ia bagak datang. Bersaki gangsi manjapada yang maksum oleh gersang. Karena aku tahu kemarin petang, kaumenanti di bustan puspita selepas hujan bercalar roman sumbang. Aku tak ingin melihat raut itu memantaikan senyummu yang riang. Tanpa harus kaucatat dalam notulen harian untuk dikenang.

    Batang, 4 Juli 2018