• writings_1897 23w

    Sa çuditshëm
    Të ëndërrosh për ty
    Edhe pse
    S'kam gjumë në sy
    ©writings_1897