• gaurav03 5w

    Kya gawahi du apne ishq ki..

    Mujhe qubool wo saare gunah, jiski saja tum ho...


    ┬ęgaurav03