• guummnaam 9w

    yeh dil bhi kitna nasamaj hai
    jo isey chahta hai ussey apnata nahi
    aur jisey yeh apnata hai
    woh kabhi isey chahtey nahi