• vicky_soni 5w

    My mom logic-

    Jab khana zyada ban jaaye toh
    Wo unki Galti Nahi hai
    Hume apni bhuk badha deni hai