• crazy4life 10w

    Lafz utarne ka jariya sambhale rekha hai..

    Uske wapus aane ki umeed ke diye ko jalaye rekha hai..
    ©crazy4life