• kowsuvinash 12w

    காவிய காதலியாய் நான்...சமகால காதலனாய் நீ...இருவருக்கும் இடையே ஊற்றாய் காதல்..காவியம் சமகாலத்தில் பயணிக்க அனுமதிப்பாயா?
    ©kowsuvinash