• shekhar1995 6w

    Hum Sabhi Nashedeeyo Ke Sirf Jhund Hai,
    Jo Apni Apni Pasand Ki Nashee Ke Sath Sangharsh Kar Rahe Hai.

    ©shekhar.darjee