• purbasha_pens 10w    Agar kisi ki zindagi mein apka rehna "Maayne" nahi rakhta toh waha na rehne mein hi achhai hain...
    ❤️✌️
    ©purbasha_pens